Nieminen2018: Dikesrensning leder till igenslammade vattendrag

Last Updated on August 21, 2021 by admin

När skogsdiken rensas blir det oftast problem med läckage av slam och näringsämnen ut i vattendrag, vilket skadar vattenlivet. Nieminen med kollegor går igenom olika metoder att förhindra detta läckage, och kommer fram till att det verkar svårt att förhindra. Läs mer i Ambio.