Newbold2016: Is het verlies van biodiversiteit al te groot?

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Newbold en colleaga’s hebben data verzameld over het verlies van biodiversiteit over de hele wereld. De vraag is, of het verlies zo groot is dat de planetaire grenzen zijn overschreden. Voor 58% van het landoppervlak van de wereld zijn de verliezen groter dan wat veilig is op de lange termijn. Als hier niets aan gedaan wordt de globale houdbare ontwikkeling veel moilijker te realiseren. Auteurs raden aan dat de resterende natuurgebieden beschermd moeten worden, en dat ook gebieden die nu door mensen gebruikt worden gerestaureerd moeten worden tot meer natuurlijke gebieden. Lees het hele artiekl in Science.