Newbold2016: Har landanvändning gått över ekosystemgränsen?

Newbold m. fl. har sammanställt data över förlusten av den biologiska mångfalden över världen. Frågan är huruvida den planetära gränsen överskridits redan. De upskattar att den biologiska mångfalden på 58% av världens landyta har minskat mer än vad som är långsiktigt säkert. Detta kommer att försvåra de globala utvecklingsmålen. Författarna rekommenderar att de kvarvarande naturområden världen över sparas, och att även områden som nu används av människor restaureras till att bli mer naturliga. Läs hela studien i Science.