Naudt2016: Bosbouwpraktijk in Europa helpt het klimaat niet

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Naudt en collega’s presenteren een analyse van de veranderingen in de bossen in Europa sinds 1750. Vrijwel alle natuurlijke bossen zijn vervangen door productiebossen en plantags van dennen, sparren of beukebomen. De conversie van lichte loofbossen naar donkerdere naaldbossen leidt tot een grotere warmteopname, vooral in centraal Europa. Ook de vardamping van water en andere stoffen wordt beinvloed door de boomsoort. Ondanks dat de hoeveelheid bos met 10% gegroeid is (oppervlakte) sinde 1750 is ongeveer 3 miljard ton koolstof naar de atmosfeer verdwenen, vanwege een verminderde opslag in de gehele bosecosytemen. Het artikel eindigt met de zin “De vraag is, of er een bosbouwmethode te bedenken is die die tegelijkertijd het klimaat afkoelt en hout productie levert zonder andere ecosysteemdiensten aan te tasten”. Lees het hele artikel in Science.