Naturvårdsverket2013: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2011

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Sverige sammanställer årligen data om svenska utsläpp av klimatpåverkande gaser och rapporterar detta till FN:s klimatkonvention. Naturvårdsverket visar i sin nationella inventeringsrapport av växthusgasutsläpp för 2013 att nettoupptaget av koldioxid minskat i Sverige sedan 1990, framför allt under de sista åren (t.o.m. år 2011), till stor del på grund av ökade skogsavverkningar och stormarna 2005 och 2007 (s. 84). Läs mer i rapporten här.