Nabuurs2017a: Ingen kolskuld i Europa

Last Updated on September 17, 2022 by admin

In denna artikel räknar Nabuurs m. fl. hur lång tid det tar innan ökad skogsavverkning uppnår återbetalar sig genom att ersätta fossila bränslen. Artikeln är snarlik tidigare arbeten från t ex Ter-Mikaelian, men författarna väljer att fokusera på ett annat budskap. De utgår ifrån landskapsmodellen, vilket betyder att de anser att avverking kompenseras momentant av tillväxt på annat håll. Därav slutsatsen att det inte föreligger någon kolskuld, och bara om man ökar avverkningsnivån tar det ett antal decennier för att komma ikapp. Där finns också antaganden om att fossil energianvändning (den som ska ersättas) är oundviklig. Författarna avfärdar studier som räknar fram till att det finns en stor kolskuld som “orealistiskt”.

Läs hela studien här.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *