Last Updated on December 17, 2021 by admin

Dennenbos, Öje, Dalarna (Foto: DS)

Onderzoek toont aan dat het verlies van biodiversiteit net zo belangrijk is als het klimaatprobleem voor het overleven van de mensheid omdat de biodiversiteit de basis van ons bestaan is. Om aan eten en water te komen en om onze afvalprodukten te verwerken moeten wij zelf deel zijn van een werken ecosysteem. Biologisch verarmde ecosystemen zijn minder goed in staat om zich aan te passen aan veranderingen.

De bedreigingen van klimaat en biodiversiteit hangen samen – de verarmde bossen die in de bosbouw gebruikt worden zijn minder bestand tegen verandering van het klimaat  maar klimaatveranderingen bedreigen ook de biodiversiteit bijvoorbeeld in bergachtige streken. Een ander voorbeeld is dat de complexe schimmelstrukturen onder de grond in een natuurlijk bos veel meer koolstof kunnen opslaan dan de verstoorde grond in een plantage. Plantages zijn meer vatbaar voor ziektes en insecten, en in het bijzonder sparren met hun ondiepe wortelsysteem zijn erg gevoelig voor stormen.

Dood hout, liggend en staand (foto) zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit in bossen omdat dode stammen woonruimte bieden voor dieren en een ondergrond voor paddenstoelen, mossen etc. Het is ook belangrijk dat bossen deel zijn van een netwerk en dat ze niet geïsoleerd van elkaar worden omdat habitatversplintering op den duur leidt tot het verdwijnen van soorten. Lees meer op de pagin over biodiversiteit.