Last Updated on December 17, 2021 by admin

Ausjarliden sett från väg 45
Kaalslag bij Ausjaurliden, Norrbotten gezien van weg 45, Foto: BM

Hout kan gebruikt worden om beton te vervangen en bijvoorbeeld als grondstof voor biodiesel. Daarom zegt de bosbouwindustrie dat intensieve bosbouw het klimaat gaat redden.

Maar veel van hun producten zoals papier en pulp kosten veel energie om te produceren. 20% van alle energie in Zweden gaat naar de bosbouw. Zulke producten hebben bovendien een korte levensduur en binden geen koolstof zoals bijvoorbeeld hout in een huis. Ongeveer 80% van alle houtproducten heeft een korte levensduur.

Het is ook niet zonder meer duidelijk dat het vervangen van fossiele brandstoffen door vernieuwbare goed is voor het klimaat, ten eerste omdat biobrandstoffen helemaal niet kooldioxideneutraal zijn en ten tweede omdat we het totale energiegebruik moeten verminderen. We kunnen moeilijk alle bossen omhakken om onze tank in de auto te vullen.

De tijdcomponent is belangrijk hier. Als een bos wordt omgehakt en gebruikt als papier of brandstof, dan verdwijnt het bos grotendeels als CO2 in de atmosfeer. Het duurt tientallen jaren voordat deze koolstof weer is opgenomen in nieuwe bomen. Een bos dat intensief gebruikt wordt heeft ook minder koolstof dan een oud natuurlijk bos. Biobrandstoffen zijn beter dan fossiele brandstoffen omdat die laatste “nieuwe” koolstof aan de atmosfeer toevoegen, maar op de korte termijn (enkele tientallen – 100 jaar) zijn biobrandstoffen minstens even slecht en geven dezelfde bijdrage aan het broeikas effect. En over enkele tientallen jaren kan de schade te groot zijn om nog te kunnen repareren.