Mouillot2013: Sällsynta arter har särskilt viktiga funktioner i ekosystem

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Mouillot m. fl. har undersökt sambandet mellan ekosystemfunktion och sällsynt arter, i grupperna fisk i korallrev, fjällväxter och tropiska trädslag. Det har föreslagits att generalistarter som brukar vara allmänna kan ta över från de mer specialiserade arter ifall dessa skulle dö ut lokalt. Författarna kommer tvärtom fram till att känsliga funktioner i ekosystem “sköts” huvudsakligen av sällsynta arter, vilket betyder att det är viktigt att värna dessa arter för att bibehålla resiliensen i ett ekosystem. Läs hela artikeln i PLoS Biology.