Ter-Mikaelian2015: Minskar skogsbiobränslen utsläppen av växthusgaser?

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Ter-Mikaelian m. fl. (2015) menar att biobränslen från ved inte ger en direkt utsläppsminskning av växthusgaser. Det tar upp till hundra år innan återväxten av skogen är ikapp, så att på kort sikt (ett sekel) ger fossila bränslen lägre utsläpp. Därmed inte sagt att författarna förespråkar fossila bränslen, som trots allt är värre eftersom de har befunnit sig utanför den naturliga cirkulationen av kol i naturen (kolcykeln) under mycket lång tid. Men biobränslen är inte till hjälp om vi vill undvika att nå så kallade tipping points i klimatet vilket kan inträffa snart. Figur 2 finns i stycket om bioenergi, eller läs hela artikeln i Journal of Forestry.

2 replies

Comments are closed.