Meyer2013: Een bos op vruchtbare veengrond is geen grote koolstofput

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Meyer en collega’s hebben de uitstoot gemeten van broeikasgassen methaan (CH4), lachgas (N2O) en kooldioxide (CO2) in een bos op ontwaterde vruchtbare veengrond. Het bos was maar net een koolstofput en er was een grote uitstoot van N2O. De auteurs concluderen daarom dat bossen op dit soort grond geen koolstofputten worden gedurende een rotatieperiode, wat er op wijst dat bebossing van dit soort grond niet noodzakelijkerwijs goed is voor het klimaat. Daarrom moeten de lokale omstandigheten in acht genomen worden voor een besluit over bebossing. Lees het hele artikel in Biogeosciences.