McMahon2014: Genomik och bevarandebiologi

Last Updated on August 21, 2021 by admin

McMahon m. fl. skriver om vikten av genetik i bevarandebiologin, för att uppskatta livskraften i en population av en hotad art. De utvecklar en modell för hur genomik kan tillämpas inom bevarandebiologi. Läs hela artikeln i Evolutionary Applications.