Mason2015: Kontinuitetsskogsbruk i plantager

Mason skriver en översiktsartikel om hur planterade skogar (med sitkagran) i Storbritannien kan omvandlas till kontinuitetsskogar för att på så sätt få fram fler ekosystemtjänster. Det finns en hel del som komplicerar processen, såsom trädarten och motstånd från skogsägare mot att förändra. Det kommer att ta tid att implementera en omvandling i större skala. Läs hela artikeln i Forests.