Mackey2013: Koolstofbalans en het klimaatprobleem

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Mackey en collega’s onderzoek het populaire idee dat het gebruik van fossiele brandstoffen gecompenseerd kan worden door koolstofopslag op land. Ze schrijven dat de mogelijkheden voor koolstofopslag op land begrensd zijn en de potentiele hoeveelheid fossiele brandstoffen groot. Dit betekent dat hoogstens een klein deel van de broeikasgassen die vrijkomen als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen gecompenseerd kan worden door opslag op het land. Lees het hele artikel in Nature Climate Change.