Mackey2013: Kolbalansen och klimatproblemet

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Mackey m.fl. räknar på den populära tankegången att vi kan kompensera för användning av fossila bränslen genom att lagra kol på land. De kommer fram till att lagringspotentialen är begränsad och mycket mindre än det kända förrådet av fossila bränslen skulle kunna släppas ut. Således går det inte att kompensera mer än en bråkdel av utsläppen genom lagring på land. Läs hela artikeln i Nature Climate Change.