Luyssaert2010: Kolbalansen i Europas skogar.

Luyssaert m.fl. tittar på balansen mellan kolupptag och koluttag i Europas skogar 1990-2005. De kommer fram till att skogen har varit en kolsänka under denna tid på grund av att tillväxten varit högre än uttaget. Läs hela artikeln i Global Change Biology eller hitta en pdf här.