Luyssaert2010: De koolstofbalans in Europa: bossen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Luyssaert en collega’s maken een schatting van de balans tussen koolstofopslag en koolstofverwijdering uit Europa’s bossen tussen 1990 en 2005. Netto hebben bossen koolstof opgeslagen onder die periode omdat de ecosysteemproductie groter was dan de som van verwijdering door kappen en bosbranden. Lees het hele artikel in Global Change Biology of haal een pdf hier.