Luyssaert2008: Oerbossen zijn koolstofputten

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Luyssaert en collega’s schrijven een review van koolstofbalans in bossen over de hele wereld en ze concluderen dat oerbossen koolstof vastleggen van de atmosfeer. Oerbossen op het noordelijk halfrond (600 miljoen hectare) produceren 10% van de ecosysteemproductie van de wereld en deze bossen leggen ongeveer 1 Pg koolstof per jaar vast (1 Pg = 1015 g). De auteurs voorspellen dat als deze bossen in productie genomen worden deze hoeveelheid koolstof in de atmosfeer terecht zal komen. Lees het hele artikel in Nature of download een pdf hier.