Lundmark2016: Vergelijkende studie van koolstofbalans voor bosbouw met en zonder kaalkap

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Lundmark en collega’s modelleren het effect van bosbouw met en zonder kaalkap op de koolstofbalans. Het artikel gaat ervan uit dat de productie onder beide bosbouwmethoden gelijk is, maar ook dat de gekapte hoeveelheid bos hetzelfde. Daardoor is er geen groot verschil tussen de bosbouwmethodes. Het artikel neemt niet mee dat takken en boomtoppen in de praktijk bij kaalkap ook verwijderd worden uit bossen, wat invloed heeft op de koolstofbalans. Daarnaast is de extra uitstoot van de bosgrond na kaalkap niet meegenomen in de berekeningen (of in elk geval niet genoemd in het artikel). Lees het artikel in Ambio.