Lundmark2014: Kan den svenska skogsindustrin minska klimatförändringarna?

Lundmark m.fl. modellerar olika produkter från skogen och deras inverkan på koldioxidutsläppen. Studien utgår från en business-as-usual modell där konsumtionen fortsätter att vara samma under de kommande hundra åren och räknar på substitutionseffekter. De drar bland annat slutsatsen att den bästa effekten uppnås för långlivade produkter såsom hus. Läs hela artikeln i Forests.