Liss2005: Energiinnehållet i olika trädslag

Last Updated on December 17, 2021 by admin

I en rapport från Högskolan i Dalarna har Jan-Erik Liss uppmätt energi innehållet i ved av olika tädslag. Ladda ner rapporten här.