Liss2005: Energiinnehållet i olika trädslag

I en rapport från Högskolan i Dalarna har Jan-Erik Liss uppmätt energi innehållet i ved av olika tädslag. Ladda ner rapporten här.