Linder1992: Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Linder och Östlund beskriver skogshistoriken i norra Sverige mellan 1870 och 1991, och drar slutsatsen att det moderna skogsbruket förändrat skogen i grunden. Läs mer här.