Liao2010: Kolförråd påverkas av plantageskogsbruk

Det råder osäkerhet kring trädplantagers potential att lagra kol permanent. Här sammanfattar Liao m.fl. (2010) 86 experimentella studier för att kvantifiera skillnader i kolförråd mellan plantager och närliggande primär- och sekundärskogar (naturliga skogar). Resultaten visar att det finns en minskning i kolförrådet i kosystem bestående av plantager istället för naturliga skogar. Läs artikeln här.