Liao2010: Kolförråd påverkas av plantageskogsbruk

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Det råder osäkerhet kring trädplantagers potential att lagra kol permanent. Här sammanfattar Liao m.fl. (2010) 86 experimentella studier för att kvantifiera skillnader i kolförråd mellan plantager och närliggande primär- och sekundärskogar (naturliga skogar). Resultaten visar att det finns en minskning i kolförrådet i kosystem bestående av plantager istället för naturliga skogar. Läs artikeln här.