Liang2016: Blandskog har högre produktivitet globalt

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Liang med kollegor har undersökt över 750 000 provytor i 44 länder och konstaterar att ju fler trädarter som finns i ytorna, desto högre blir virkesproduktionen. Läs mer i Science.