Lefcheck2015: Biologisk mångfald förstärker produktion av olika ekosystemtjänster

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Lefcheck m.fl. analyserar sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De finner att ekosystem med stor biologisk mångfald har hög produktion av flera olika ekosystemtjänster, vilket betyder att det är fördelaktigt att bibehålla eller förstärka den biologiska mångfalden. Läs hela artikeln i Nature Communications.