Lacroix2016: Kolutsläpp från markbunden organisk material efter kalhyggen

Lacroix m. fl. har mätt mängden kol bunden till olika komponenter av jordlagret i skogar som kalavverkats någon gång och gammal skog i nordöstra USA. De finner att kalhyggen leder till att kolet läcker ut även från de delar av jordlagren där det binder starkt i gamla skogar. Kalhyggen ledar därför till stor förlust av lagrad kol i marken. Läs hela artikeln i Soil Science eller spana in en populärvetenskaplig webbsajt som förklarar artikeln.