Koch2019a: Klimateffekt från massdöd av människor

Last Updated on September 17, 2022 by admin

Om människan skulle försvinna lokalt, kommer växtligheten då tillbaka? Det har faktiskt hänt historiskt, när Européer kom till norra Amerika. Kolonisatörerna tog med sig en massa sjukdomar som ledde till att 90% av urinvånarna dog under ett sekel. Koch med flera uppskattar att växtlighetens återkomst ledde till en sänkning av koldioxidhalten i atmosfären med 3.5 ppm.

Läs hela studien här.