Alkama2016: Klimatpåverkan av förändrat skogstäcke

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Alkama och Cescatti (2016) kombinerar satellitmätningar av lufttemperatur med högupplösta bilder från satelliter som visar förändringar i skogstäcket över hela världen. Genom att mäta temperaturen i det specifika området där avskogning alternativt återställande av skogstäcke sker får de en finmaskig bild av de lokala temperatureffekterna. Överlag höjer avskogning temperaturen, mest i torra områden, och minst i boreala områden. Ett intakt skogstäcke minskar den dagliga variationen i temperatur och kan således ha viktiga effekter lokalt. Läs hela artikeln i Science.