Kaplan2009: Förhistoriskt skogstäcke och avskogning i Europa

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Kaplan m.fl. rekonstruerar hur Europas skogstäcke sett ut under de senaste 3000 åren, baserat på befolkningshistoriken. Dessa data har använts i en modell som inkluderar teknikutveckling, för att simulera avskogningen genom åren. År 1000 f.Kr. hade Sverige skog på 75% av landets yta (siffrorna går inte att jämföra med dagens statistik utan vidare). Läs hela artikeln i Quaternary Science Reviews.