Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Källor

Här redovisas de olika källor som vi använder oss av. Det är främst vetenskaplig forskning men även rapporter från myndigheter och organisationer samt filmklipp.