Jonsson2016: Ökad mängd död ved i södra Sverige beror på stormar, inte ändrat skogsbruk

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Jonsson med kollegor analyserar tillgången på död ved, som är viktig för biologisk mångfald, i  den svenska skogen. Skogspolitikens mål är att öka tillgången på död ved, och den har faktiskt ökat med 25 % sedan mitten på 90-talet, men det beror främst på stormar och inte på ändrade skogsbruksmetoder. Det är dessutom bara i södra Sverige som volymen ökat – i norra Sverige är den stabil eller minskande. Läs mer i Forest Ecology and Management.