Jonsson2019: Blandskog i produktionsskogar kan leda till högre virkesproduktion

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Jonsson med kollegor undersöker ekosystemtjänster hos produktionsskogar med blandningar av gran-tall, gran-björk och tall-björk med olika proportioner av de olika trädarterna. De finner att ett antal kombinationer av dessa leder till högre produktion speciellt av virke och blåbärsris. Läs mer i Nature Plants.