Johansson2014: Jämförelse av subventioner till återvinning respektive gruvor

Johansson m.fl. jämför hur befintliga regelverk i Sverige gynnar eller missgynnar återvinning och gruvverksamhet. De finner att trots god tillgång till ”begagnade” metaller, med högre avkastning, så missgynnas återvinning till förmån för gruvor. Subventioner av gruvor var 60 gånger större än till återvinning år 2010. Dessutom är gruvverksamheten i landet undantagit från deponiskatt så att gruvindustrin slipper betala ungefär 40 miljarder kronor. Läs hela artikeln i Resources Policy.