Holtsmark2015: Hur mycket koldioxid genereras av att bränna ved?

Last Updated on November 14, 2021 by admin

Bjart Holtsmark har gjort en noggrann beräkning av hur mycket koldioxid som släpps ut när man eldar ved. Han inkluderar även påverkan på skogens kolförråd vid avverkningen. Med detta inkluderat är nettoutsläppet minst lika stor som från fossila källor. Det hjälper med andra ord inte klimatet om vi eldar med ved istället för fossila bränslen, i alla fall inte i ett 100 års perspektiv. Läs hela artikeln i Global Change Biology – Bioenergy.

1 reply

Comments are closed.