Field2008: Hur mycket bioenergi finns det att tillgå?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Field m.fl. (2008) uppskattar hur mycket fossil energi som kan ersättas med biobränsle, och kommer fram att det inte kan vara mer än några få procent. Om mer skulle tas ut kommer matproduktionen i kläm. En svag punkt är att de inte tar hänsyn till möjligheten som en omställning till en huvudsakligen vegetibilisk diet skulle innebära. Läs hela artikeln i Trends in Ecology and Evolution. Pdf-dokument finns här.