Jonsson2009: Hur lagras kol i den boreala skogen?

Jonsson och Wardle modellerar kolbalansen för olika skogar på öar där historiken över bränder är känd. Ett antal saker spelar in: sammansättningen av växterna har viss inverkan på mängden kol som lagras, men viktigast är bränderna. Förhållanden som maximerar kolinlagringen är ett moget ekosystem och avsaknad av bränder. Läs hela artikeln i Biology Letters.