Jonsson2009: Hur lagras kol i den boreala skogen?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Jonsson och Wardle modellerar kolbalansen för olika skogar på öar där historiken över bränder är känd. Ett antal saker spelar in: sammansättningen av växterna har viss inverkan på mängden kol som lagras, men viktigast är bränderna. Förhållanden som maximerar kolinlagringen är ett moget ekosystem och avsaknad av bränder. Läs hela artikeln i Biology Letters.