Last Updated on December 19, 2021 by admin

Skogsbrukets påverkan på regionala kolutsläpp i Oregon

Skogsbrukets långsiktiga klimatpåverkan måste tas i beaktande, både vad gäller kolinlagring, kolförråd och utsläpp. Här jämförs tre olika skogsbruksscenarier (business-as-usual, gallring och kalhuggning) med varandra i ett 90-årsperspektiv i Oregon, USA, där den mest intensiva skogsbruksmetoden ger störst utsläpp. Läs artikeln i Environmental Science & Technology här