Hottola2009: Ecologie van in hout levende schimmelsoorten

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Hottola (2009) heeft de ecologie van polypore schimmels bestudeerd en hoe ze reageren op bosbouwmethodes. Verlies van habitat en habitatversnippering beinvloeden de biodiversiteit, hoeveel van iedere soort er zijn, en daardoor de interacties tussen soorten. Veranderingen in de talrijkheid van soorten en hun geografische verspreiding kunnen voedselketens beinvloeden waar hout-levende soorten deel van uitmaken, en hierdoor het hele ecosysteem van het bos. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om grote bosgebieden van hoge kwaliteit, en die met elkaar verbonden zijn, te beschermen, in plaats van kleine restjes verspreid over het landschap. De dissertatie kan hier opgehaald worden..