Holm2015: Veranderd bosbeheer geeft meer ecosysteemdiensten in boreale bossen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Stig-Olof Holm schrijft dat als we bomenplantages vervangen door half-natuurlijke gemengde bossen we bossen krijgen met meer weerstand. Op die manier kan meer koolstof in de bossen worden opgeslagen terwijl de bossen tegelijk minder gevoelig worden voor stormen of insectenplagen. Ook andere ecosysteemdiensten dan houtproduktie worden bevoordeeld door een overgang naar meer natuurlijke ecosystemen. Lees het hele artikel in Journal of Sustainable Forestry.