Holm2009: Energieffektivisering och rekyleffekten

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Holm och Englund har analyserat energieffektivisering i USA och sex europeiska länder under perioden 1960-2002. De finner en stor skillnad mellan den uppnådda effektiviseringen och den faktiska användningen av energi och naturresurser – effektivisering leder inte nödvändigtvis till lägre energianvändning. För att minska användningen av naturresurser som medför negativa effekter på ekosystemen behövs konsumtion styras utifrån just resursanvändning. Läs hela studien i Ecological Economics.