Hanski2004: Utdöendeskuld och behovet av skyddad skog

Last Updated on December 12, 2021 by admin

Hanski (2004) skriver i “How Much, How To?”, på uppdrag av Birdlife International, att flertalet djur, fåglar, insekter, växter och svampar riskerar att utrotas på grund av att deras naturliga livsmiljöer försvinner. En del arter finns fortfarande på enstaka lokaler men deras populationer är för små och deras miljöer för fragmenterade för att de skall överleva långsiktigt. Detta kallas för utdöendeskuld. Läs mer i “How Much, How To?” (Birdlife 2004).