Hanski2002: Utdöendeskuld på grund av habitatfragmentering

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Hanski och Ovaskainen (2002) skriver om att utdöendeskuld beror på landskapshistoriken. Eftersom utdöendet ofta går långsamt är det lätt att underskatta mängden hotade arter. Läs hela artikeln  här i tidskriften Conservation Biology.