Hanski2002: Utdöendeskuld på grund av habitatfragmentering

Hanski och Ovaskainen (2002) skriver om att utdöendeskuld beror på landskapshistoriken. Eftersom utdöendet ofta går långsamt är det lätt att underskatta mängden hotade arter. Läs hela artikeln  här i tidskriften Conservation Biology.