Hansen2008: Welk kooldioxidegehalte in de atmosfeer moet ons doel zijn?

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Hansen en collega’s beschrijven het CO2 niveau in de atmosfeer gebaseerd op historische data. Ze leiden af uit deze data dat het niveau onder de 350 ppm moet blijven om het klimaat stabiel te houden. Op dit moment is het niveau al boven 400 ppm. Je kunt dit Open Access artikel hier ophalen.