Hansen2008: Vilken koldioxidhalt bör vi sikta på?

Hansen m.fl. skriver om den historiska halten av koldioxid i atmosfären och klimatets känslighet för snabba förändringar av CO2-halten. De kommer fram till att koldioxidhalten måste stanna under 350 ppm. Nuvarande värdet ligger dock redan över 400 ppm. Ladda ner hela artikeln (Open Access).