Hanley2009: Energieffektivisering kan leda till ökad energianvändning

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Hanley m.fl. modellerar den skotska ekonomin för att studera effekten av energieffektivisering. De finner att energianvändningen stiger och att kvoten mellan BNP och CO2-utsläpp minskar, det vill säga att koldioxidanvändning per krona stiger. Läs hela studien i Ecological Economics.