Hanley2009: Energieffektivisering kan leda till ökad energianvändning

Hanley m.fl. modellerar den skotska ekonomin för att studera effekten av energieffektivisering. De finner att energianvändningen stiger och att kvoten mellan BNP och CO2-utsläpp minskar, det vill säga att koldioxidanvändning per krona stiger. Läs hela studien i Ecological Economics.