Hanley2009: Energiebesparing kan leiden tot hoger energieverbruik

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Hanley en collega’s modelleren de schotse economie om het effect van energiebesparingen te onderzoeken. Ze vinden dat het totale energiegebruik stijgt als energie meer efficient gebruikt wordt, doordat er geld overblijft voor andere dingen, en dat de verhouding tussen bruto nationaal product en kooldioxide uitstoot vermindert. Met andere woorden, de hoeveelheid CO2 uitstoot per hoeveelheid geld wordt groter. Lees het hele artikel in Ecological Economics.