Griscom2017: Natuurlijke oplossingen voor het klimaatprobleem

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Griscom en medewerkers doen een aantal voorstellen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en die tegelijkertijd de situatie voor de biodiversiteit verbeteren. Onder andere noemen ze herbebossing, het vermijden van ontbossing, herstellen van natte gebieden (wetlands) en het gebruik van biochar. Samen kunnen deze voorstellen een derde van de vermindering van uitstoot van broeikasgassen bijdragen tot 2030 om het klimaat onder de twee-graden opwarming te houden. Lees het hele artikel in PNAS.