Griscom2017: Naturliga klimatlösningar

Griscom med kollegor föreslår del-lösningar till klimatproblemen som samtidigt förbättrar situationen för biologisk mångfald. Det handlar exempelvis om återbeskogning, att bevara befintliga skogsekosystem, restaurering av våtmarker och biokol. Dessa metoder skulle kunna bidra med en tredjedel av minskningen av växthusgaser som behövs innan 2030 för att hålla oss inom 2-gradersmålet. Läs mer i PNAS.