Greenpeace2008: Den globala uppvärmningen och Kanadas boreala skogar

Last Updated on November 14, 2021 by admin

Hur har förstörelsen av Kanadas boreala skogar bidragit till den globala uppvärmningen? Greenpeace har tillsammans med forskare vid University of Toront skrivit en omfattande rapport som behandlar kolförråd, resiliens, avverkning och skydd av skogar. Lär rapporten “Turning up the heat” här.