Gottfried2012: Hur svarar fjällväxter på klimatförändringar?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Gottfried m. fl. (2012) beskriver hur det går att spåra påtagliga förändringar i fjällvegetation på alla Europas bergkedjor inom loppet av mindre än ett decennium. Detta förebådar en gradvis nedgång för habitat och ekosystem i fjällregioner. Läs hela artikeln i Nature Climate Change.